Wycieczka dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Warszawie

Wycieczka dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Warszawie
Data publikacji: 2017-04-03
Autor: Fundacja Legii
Autor zdjęć: Jacek Prondzyński
Dziś na zaproszenie Fundacji Legii stadion zwiedzali uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Warszawie. Placówka ta kształci i wychowuje młodzież niepełnosprawną intelektualnie oraz z dysfunkcjami narządów ruchu. Uczniowie pochodzą w większości z rodzin wielodzietnych, ubogich. Mamy nadzieję, że wszyscy miło spędzili czas. #Morethanfootball
FUNDACJA JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO