WY(L)ICYTUJ KOSZULKI Z FINAŁU PP - WESPRZESZ SZKOŁĘ JĘZYKOWĄ

WY(L)ICYTUJ KOSZULKI Z FINAŁU PP - WESPRZESZ SZKOŁĘ JĘZYKOWĄ
Data publikacji: 2018-06-11
Autor: Fundacja Legii
Autor zdjęć:
Fundacja Legii wystawiła na aukcje 11 oryginalnych koszulek meczowych podpisanych przez zawodników naszego klubu z finałowego meczu Pucharu Polski 2018. Dochód z licytacji będzie wspierał projekt szkoły językowej - bezpłatnych zajęć z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży, podopiecznych praskich świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych.

Link do aukcji: https://charytatywni.allegro.pl/listing?charityOrganizationPurposeId=4786 (koniec 18 czerwca o 19:00).

 

Do szkoły językowej przyjmowane są dzieci ze świetlic lub szkół na warszawskiej Pradze, które wykazały się zaangażowaniem w postaci odrabiania zadań domowych. Jest to forma docenienia ich wysiłków i nobilitacji. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest za pośrednictwem koordynatorów poszczególnych placówek wsparcia dziennego. Dzieci wraz z rodzicami podpisują kontrakty do udziału zajęciach, które obligują je do regularnego uczestniczenia.

Głównym celem zajęć jest wyrównywanie szans edukacyjnych podopiecznych pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, poprzez zwiększenie ich kompetencji językowych. Program nauczania został stworzony specjalnie na potrzeby uczniów. Szczególny nacisk kładzie się na nabywanie zdolności komunikacyjnych (czytanie, pisanie, mówienie, rozumienie ze słuchu), a także wzmacnianie wrażliwości interkulturowej (zagadnienia kulturowe). Zajęcia przebiegają w ramach bloków tematycznych, integrujących pracę nad konkretnym słownictwem, niezbędnymi strukturami gramatycznymi oraz sprawnościami językowymi. Całość urozmaicona jest grami i zabawami edukacyjnymi, zapewniającymi szybkie i przyjemne zdobywanie wiedzy.

 

Całkowity dochód z aukcji Fundacja Legii przekaże świetlicom środowiskowym i socjoterapeutycznym.

*koszulki mają rozmiar M. Bluza bramkarska rozmiar 8.

(L)icytujemy!

#GotowiDoPomocy

FUNDACJA JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO