Klub Ambitnego Gimnazjalisty

 Klub Ambitnego Gimnazjalisty
Data publikacji: 2017-01-13
Autor: Fundacja Legii
Autor zdjęć:
Zakończył się program „Klub Ambitnego Gimnazjalisty” organizowany przez Stowarzyszenie Qzmianom. Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją Legii w ramach programu „Zróbmy razem lepsze miasto”.

Główną ideą projektu „Klub Ambitnego Gimnazjalisty” było zapewnienie młodzieży, szczególnie zagrożonej wykluczeniem społecznym (przestępczością, demoralizacją lub uzależnieniem), mieszkającej w dzielnicy Praga-Północ, warunków do zrównoważonego rozwoju poprzez zagospodarowanie czasu wolnego. Cel główny został osiągnięty, poprzez następujące cele szczegółowe:

– wzrost zdolności intelektualnych, poprzez pobudzenie intelektualne podczas zajęć i warsztatów,

– wzrost ciekawości poznawczej,

– wzrost wiary we własne możliwości

– wzrost umiejętności współpracy oraz poczucia przynależności do grupy wśród uczestników,

-wzrost motywacji do nauki i rozwoju.

Projekt opierał się na 4 głównych działaniach prowadzonych dla uczniów Gimnazjum nr 32 im. Adama Asnyka:

 1. Cykl pozalekcyjnych spotkań z młodzieżą (w formie warsztatów, spotkań z przedstawicielami różnych zawodów, pokazów filmowych połączonych z dyskusją, rozgrywek gier planszowych, mających na celu rozwój pasji i zainteresowań, dających impuls i motywację uczniom do dalszego rozwoju, rozwinięcie ciekawości poznawczej, kreatywności oraz współpracy). Zrealizowano 20 spotkań po 3 godziny.
 2. Fakultety problemowe (rozwijające zainteresowania i umiejętności z określonego przedmiotu). Zrealizowano 245 godzin.
 3. Zajęcia sportowo-rekreacyjne (mające na celu pozytywne spożytkowanie energii). Zrealizowano 32 godziny plus 3 wycieczki – wyjścia rekreacyjne.
 4. Warsztaty i wyjścia integracyjne dla klas I (Zrealizowano 3 warsztaty po 3 godziny dla każdej z klas plus wyjście integracyjne dla każdej z klas).

Wsparcie finansowe przekazane przez Fundację Legii zostało przeznaczone na realizację części działań w ramach pozalekcyjnych spotkań młodzieży. Istotną kwestią było podążanie za potrzebami, zainteresowaniami i pomysłami uczniów, mieli oni zatem duży wpływ na tematykę spotkań. Spotkania prowadzili trenerzy Stowarzyszenia Q Zmianom wraz z ekspertami z określonej dziedziny.

Tematy (cykle), jakie zostały zrealizowane wspólnie z uczniami to:

 • Praca zespołowa – gry typu Escape Room (ze środków przekazanych przez Fundację Legii) Pielęgnacja i układanie włosów (ze środków przekazanych przez Fundację Legii)
 • Fotografia
 • Kultura Włoch
 • Sztuka robienia makijażu
 • Recykling artystyczny
 • Gry planszowe
 • Seanse filmowe
 • Charakteryzacja filmowa
 • Zajęcia oparte na współpracy wprowadzające w temat pasji i zainteresowań

Uczniowie byli bardzo zadowoleni z prowadzonych zajęć. Uznali, że spędzili ten czas w sposób ciekawy, aktywny i wartościowy. Nauczyciele również zauważają dużą wartość w zajęciach Klubu Ambitnego Gimnazjalisty. W zachowaniu swoich uczniów dostrzegają większą motywację do działania oraz zaangażowanie do realizowania swoich pomysłów.

Cieszymy się, że jako Fundacja Legii mogliśmy pomóc uczniom w budowaniu ich umiejętności i ciekawości poznawczej, mając przy tym nadzieję, że będzie to impuls to dalszego rozwoju własnych pasji i zainteresowań.

 

„Podobają Ci się nasze działania? Przekaż 1% podatku na Fundację Legii. Wspólnie bądźmy #GotowiDoPomocy”!

Jak przekazać 1% na Fundację Legii?

To proste. Wypełniając rozliczenie podatkowe PIT wystarczy wpisać w odpowiednim miejscu nr KRS naszej Fundacji: 0000312389. Przygotowaliśmy dla Was także ułatwienie – kreator rozliczeń, który automatycznie uzupełni pole 1% danymi Fundacji. Korzystając z kreatora rozliczeń decydujesz się wesprzeć Fundację Legii.
Dostępne są dwie wersje kreatora rozliczeń w wersji online button_2_200x135px
lub w wersji instalacyjnej button_1_200x135px

#GotowiDoPomocy

FUNDACJA JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO