DZIEŃ RÓŻOWEJ KARTKI ŻYCIA

DZIEŃ RÓŻOWEJ KARTKI ŻYCIA
Data publikacji: 2018-10-01
Autor:
Autor zdjęć:
Rak piersi wcześnie wykryty jest uleczalny w ponad 90%… Fundacja Legii wraz z organizatorami akcji Fundacją „Piłka jest Piękna” zaprasza całe społeczeństwo do pokazania rakowi piersi Różowej Kartki Życia, każdego 1 Października.

Głównym  celem  Kampanii  ‚Razem  Wygrywamy  z  Rakiem  Piersi’,  a  tym  samym Światowego  Dnia  Różowej  Kartki  Życia  jest  ratowanie  życia  Kobiet  poprzez  wczesne wykrywanie raka piersi.

Fundacji zależy na zmniejszaniu  umieralności  na  raka  piersi  poprzez  ilościowy  i  jakościowy  rozwój  profilaktyki wczesnego wykrywania tej choroby oraz zapewnieniu  wszystkim  należytej  edukacji  i  profilaktyki  lekarskiej  m.in.  poprzez  wdrożenie Programu ‚Konsultacje Zdrowia Piersi’.

Głównym celem udziału w kampanii jest ratowanie życia wszystkich kobiet. Do udziału w promocji badań wczesnego wykrywania raka piersi w mediach internetowych i wśród bliskich podczas Dnia Różowej Kartki Życia zachęcamy wszystkich, a przede wszystkim kibiców, sympatyków i przyjaciół klubu i Fundacji, organizacji partnerskich oraz całe środowisko lokalne. Wydrukuj swoją Różową Kartkę Życia i skonsultuj swoje zdrowie przy najbliższej wizycie u lekarza.

Fundacja  Piłka  jest  Piękna  to  niezależna  pozarządowa  organizacja  non-profit,  która inspirując i jednocząc Przyjaciół propaguje zdrowy styl życia, wzmacnia świadomość społeczną w zakresie  ochrony  zdrowia  i  popularyzuje  działania  społecznie  odpowiedzialne.  Do  tej  pory,  od czasu  powstania  Fundacji  w  2011r.,  wszystkie  Jej  działania,  w  tym  Kampania  „Razem Wygrywamy  z  rakiem  piersi”  są  realizowane  bez  żadnego  zewnętrznego  wsparcia finansowego,  wyłącznie  w  oparciu  o  ‚Siłę  Ludzkiej  Życzliwości’  Partnerów,  Wolontariuszy  i pracę społeczną zarządu Fundacji.

Pokażmy rakowi piersi Różową Kartkę Życia!

FUNDACJA JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO