Wakacyjny wyjazd dzieci ze Wspólnego Podwórka

Wakacyjny wyjazd dzieci ze Wspólnego Podwórka
Data publikacji: 2019-08-26
Autor: Fundacja Legii
Autor zdjęć: Stowarzyszenie Wspólne Podwórko
63 osoby - dzieci i młodzież z dzielnicy Pragi–Południe, podopieczni Stowarzyszenia Wspólne Podwórko, wraz z opiekunami, wyjechali na tygodniowe wakacje do Ocypla w Borach Tucholskich. Fundacja po raz kolejny wsparła organizację wakacyjnego wyjazdu.

Fundacja Legii od prawie czterech lat współpracuje z działającym na Pradze Stowarzyszeniem Wspólne Podwórko. Jest to organizacja non-profit działająca na rzecz kompleksowego wsparcia rozwoju dzieci i młodzieży a także dorosłych i ich środowiska społecznego. W ramach swoich działań Stowarzyszenie organizuje wyjazdy socjoterapeutyczne i taki wyjazd został zorganizowany również w te wakacje. Dzieci, które wzięły w nim udział na co dzień objęte są pomocą w ramach programu „Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 3.0” realizowanego przez Stowarzyszenie w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Społecznej Pragi – Południe.

Letni obóz socjoterapeutyczny Ocypel 2019 odbył się w terminie 18-25.08.2019 i był realizowany w Ośrodku Kolonijnym ZHP „Słoneczna Republika”. Obóz był kontynuacją pracy grupowej z dziećmi i młodzieżą – uczestnikami zajęć socjoterapeutycznych oraz całorocznych działań realizowanych na terenie szkół oraz Placówek Wsparcia Dziennego w Dzielnicy Praga – Południe. Uczestnicy to przede wszystkim młodzież z praskich szkół podstawowych. Jednym z celów wyjazdu było zintegrowanie dzieci starszych i młodszych poprzez przyglądanie się sobie w działaniu, podejmowanie wspólnego wysiłku, a wreszcie przeżycie razem dobrego, budującego doświadczenia zabawy i współpracy. Wyjazdy socjoterapeutyczne umożliwią realizatorom intensywną pracę z grupą, co pozytywnie wpłynie na dalszą pracę dzieci i młodzieży w trakcie kolejnego roku szkolnego, a dla samych podopiecznych szansą na chwilę wytchnienia od codziennych trosk. W przyjaznym środowisku mogą one doświadczać i uczyć się bezpieczeństwa w relacjach opartych na trosce i szacunku, radzenia sobie w trudnych sytuacjach z poszanowaniem norm i zasad społecznych. Obóz jest bardzo ważnym narzędziem wspierającym całoroczną pracę socjoterapeutyczną z dziećmi. Przyspiesza ją znacznie, dając niepowtarzalną możliwość rozpoznawania sposobów funkcjonowania i radzenia sobie dzieci w szerszym kontekście.

 

                              

 

W trakcie wyjazdu zaplanowano zorganizowanie licznych atrakcji sportowych, rekreacyjnych, a także wycieczek krajoznawczych, które miały na celu zapoznanie uczestników z historią i tradycją naszej kultury. Uczestnicy zdobyli i poszerzyli wiedzę na temat historii regionu Pomorza, poznali lokalne legendy na temat Ocypla i pobliskich jezior oraz  mieli możliwość rozwijania zainteresowań sportowych i artystycznych korzystając z terenów oraz atrakcji, które były w zasobach ośrodka wypoczynkowego. Niektóre z dzieci, z którymi na co dzień pracujemy nigdy nie widziały morza a góry znają z filmów i map szkolnych.

Efektem wyjazdu było dostarczenie dodatkowego wsparcia w zakresie rozmów indywidualnych, grupowych zajęć ogólnorozwojowych i sportowych, przeprowadzenie codziennych sesji socjoterapeutycznych, wzmocnienie umiejętności współpracy grupowej, przepracowywania konfliktów, organizowania czasu wolnego w konstruktywny sposób. Grupa zaprzyjaźniła się i zintegrowała, wzrosło poczucie własnej wartości uczestników, odpowiedzialności za siebie i członków grupy.

 

FUNDACJA JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO