STEM - nowy program Fundacji Legii

STEM - nowy program Fundacji Legii
Data publikacji: 2021-09-20
Autor:
Autor zdjęć:
Wraz ze stałym rozwojem technologii, który ma miejsce na poziomie globalnym, rośnie zapotrzebowanie na osoby, które są ekspertami w następujących dziedzinach: Nauka, Technologia, Inżynieria i Matematyka (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics w skrócie - STEM). Prognozuje się, że w latach 2015-2025 w Unii Europejskiej powstanie 8,2 mln miejsc pracy w sektorze STEM. Liczby te pozwalają zauważyć jak niezwykle ważne jest upowszechnianie edukacji STEM wszystkim członkom społeczeństwa.

Program EFDN STEM Edukacja poprzez piłkę nożną, został stworzony, aby pomóc zaspokoić tę potrzebę i sprawić, by tego typu miejsca pracy były bardziej dostępne dla osób z różnych środowisk. Dlatego jednym z głównych celów programu jest „wspieranie umiejętności i kompetencji cyfrowych grup wykluczonych cyfrowo, poprzez partnerską współpracę między szkołami, przedsiębiorstwami i sektorem publicznym”. Główną grupą docelową projektu są młodzi ludzie w niekorzystnej sytuacji, którzy nie mieli dostępu do edukacji lub programów nauczania STEM. Ponadto projekt ten ma na celu dotarcie do dzieci, które ze względu na tradycyjny sposób nauczania zraziły się w przeszłości do przedmiotów STEM.

Kolejnym celem projektu jest zmiana sposobu postrzegania tych przedmiotów przez dzieci oraz modyfikacja podejścia do ich nauczania, które jest niezwykle ważne, ale wciąż nie ma praktycznego zastosowania w wielu krajach. Metodologia STEM, która została wykorzystana jako podstawa tego programu, koncentruje się przede wszystkim na sesjach aktywności związanych z piłką nożną, ale nawiązuje również do tematów, takich jak geometria, matematyka, sztuka i inżynieria. Sześć lekcji, które przeprowadzisz podczas 10 tygodni, będą w dużym stopniu obejmować programowanie w dwóch środowiskach programistycznych: rysunkowym i blokowym.

Pilotażową edycję przeprowadzimy dla 200 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 356 w Warszawie.

Program edukacyjny STEM jest finansowany przez EFDN i Fundację UEFA

     

FUNDACJA JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO