Programy edukacyjne Fundacji Legii

Programy edukacyjne Fundacji Legii
Data publikacji: 2020-09-18
Autor: Fundacja Legii
Autor zdjęć:
Legia Warszawa to coś więcej niż piłka nożna. Z okazji tegorocznej, międzynarodowej kampanii #MoreThanFootball, której inicjatorem jest European Football for Development Network, przedstawiamy projekty prowadzone przez Legię i Fundację Legii, skierowane do społeczności zgromadzonej wokół największego klubu sportowego w Polsce.

Dzisiejszy dzień poświęcony został edukacji. Jednym ze statutowych celów Fundacji Legii jest rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Nasza Fundacja realizuje ten cel prowadząc różnego rodzaju projekty o charakterze edukacyjnym.

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi programami opisanymi poniżej:

Korki z Legią

Głównym celem tego programu, jest stworzenie możliwości przygotowania się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego dla uczniów szkół średnich, których nie stać na dodatkowe wsparcie poza lekcjami w szkole i którzy w maju 2021 będę zdawać egzamin maturalny.

Obecnie trwa rekrutacja na zajęcia w roku szkolny 2020/2021. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:
numer telefonu: 790 601 090
adres e-mail: [email protected]

Więcej informacji o programie można znaleźć TUTAJ

 

Celuj w zdrowie 

Jest to dwuletni międzynarodowy program koordynowany przez European Football for Developement Network (EFDN). Głównymi celami programu jest promowanie zdrowego odżywiania oraz zachęcania do większej aktywności fizycznej dzieci w wieku 9-10 lat.

Materiały merytoryczne wykorzystywane w programie są opracowane na podstawie holenderskich doświadczeń, zaadaptowane do  polskich standardów i dobrych praktyk we współpracy z Fundacją Instytutu Matki i Dziecka (partnera merytorycznego programu).

W zeszłorocznej edycji, w programie udział wzięło 260 dzieci z 4 warszawskich szkół podstawowych.

Więcej informacji o programie można znaleźć TUTAJ

 

FUT – BOT podstawy programowania

Jest to najnowszy program edukacyjny Fundacji Legii. Zajęcia z programowania skierowane są do dzieci od 6 roku życia. Kurs prowadzony jest przy wykorzystaniu robotów edukacyjnych PHOTON. Na zajęciach dzieci uczą się sterować robotami, wykorzystywać umieszczone w nich czujniki oraz poznają zastosowania nowych technologii w codziennym życiu, również w piłce nożnej.

Więcej informacji o programie można znaleźć TUTAJ

 

Szkoła językowa

Program „Szkoła Językowa” to bezpłatne zajęcia z języka angielskiego dla podopiecznych praskich świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych. W ramach projektu prowadzonego przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom dzieci uczęszczają na zajęcia przez cały rok szkolny. Zajęcia prowadzone są dla trzech grup wiekowych: młodszej (8-13 lat), starszej(14-19) oraz maturalnej.

Na zakończenie każdego roku szkolnego, najlepsi uczniowie otrzymują nagrodę w postaci zagranicznej wycieczki.

Więcej informacji o programie można znaleźć TUTAJ

 

Lekcje z Legią

Program „Lekcje z Legią” jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 14 lat. Podczas zajęć uczestnicy rozwijają umiejętności rozumowania matematycznego poprzez doświadczanie zastosowania matematyki na przykładzie stadionu oraz piłki nożnej. Obecnie mamy przygotowanych 7 tematów zajęć, które są zgodne z podstawą programową. Wszystkie zajęcia w ramach „Lekcji z Legią” prowadzone są na stadionie Legii Warszawa.

Więcej informacji o programie można znaleźć TUTAJ

FUNDACJA JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO