SPRAWOZDANIA FINANSOWE
2021
> Opinia biegłego
> Sprawozdanie z działalności
> Sprawozdanie finansowe
2020
> Opinia biegłego
> Sprawozdanie z działalności
> Sprawozdanie finansowe
2019
> Opinia biegłego
> Sprawozdanie z działalności
> Sprawozdanie finansowe
2018
> Opinia biegłego
> Sprawozdanie z działalności
> Sprawozdanie finansowe
2017
> Sprawozdanie z działalności
> Opinia biegłego
> Sprawozdanie finansowe
2016
> Sprawozdanie z działalności
> Opinia biegłego
> Sprawozdanie finansowe
2014
> Sprawozdanie z działalności
> Sprawozdanie merytoryczne
> Sprawozdanie finansowe
> Opinia biegłego
2013
> Sprawozdanie merytoryczne
> Sprawozdanie z działalności
> Sprawozdanie finansowe
> Opinia biegłego
2012
> Sprawozdanie merytoryczne
> Sprawozdanie z działalności
> Sprawozdanie finansowe
> Opinia biegłego
2011
> Sprawozdanie z działalności
> Sprawozdanie merytoryczne
> Informacja dodatkowa
2010
> Sprawozdanie merytoryczne
> Sprawozdanie finansowe
2009
> Informacja dodatkowa
> Rachunek zysków i strat
> Sprawozdanie merytoryczne
> Bilans
2008
> Sprawozdanie merytoryczne
FUNDACJA JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO